Jednatelka společnosti

Jana Limpouchová

+420 602 822 840

Kontakty

Jiří Limpouch

+420 602 434 394

Ing. Jiří Limpouch

+420 608 434 395

Sídlo společnosti

Plzeňská 559/26

Praha 5 - Smíchov 150 00

Pobočka společnosti

Velké náměstí 219

Strakonice 386 01

telefon / fax +420 383 322238

 

Vítejte na stránkách MARFIPA s.r.o.

  • Hlavní činností společnosti je : 

Realizace dlouhodobě nesplácených pohledávek renomovaných bankovních ústavů, zejména z titulu hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na nákup či rekonstrukce nemovitostí. S touto činností máme dlouhodobé zkušenosti. V České republice ji provádíme již od roku 1996. Vymáhání pohledávek realizujeme po celé ČR. Striktně dodržujeme platné zákony České republiky.

Řešení těchto rizikových hypotečních pohledávek spočívá v postoupení pohledávky na naši společnost.  Poté jsou provedeny všechny právní úkony související se změnou oprávněného věřitele (změna zástavního věřitele v katastru nemovitostí, změna žalobce či oprávněného v soudních či exekučních řízeních apod.). 

Po přezkoumání celkového stavu, ve kterém se příslušná pohledávka nachází, navrhujeme způsob jejího řešení, průběh realizace a vše s tímto spojené. V každém případě se však snažíme s dlužníky maximálně korektně komunikovat a řešit celou záležitost rychle i s ohledem na většinou velmi špatnou finanční situaci dlužníka.

V současné době je pak nejčastější formou následného řešení tzv. insolvenční řízení vedeného na dlužníka. Pokud to právní  situace dlužníka dovoluje (např. dlužník nebyl a není podnikatelem, má zajištěn do budoucna dostatečný příjem atd.), pomáháme dlužníkovi se sepsáním a podáním tzv. návrhu na oddlužení v rámci insolvenčního řízení.  V rámci insolvenčního řízení pak mj. dochází ke zpeněžení zastavených nemovitostí, buďto formou veřejné dražby podle zák. č. 26/2000 Sb. a nebo přímým prodejem se souhlasem insolvenčního soudu, vždy však  za maximálně možnou kupní cenu, tak aby bylo uspokojení zajištěného věřitele v insolvenci co možná nejvyšší.

  • Společnost MARFIPA s.r.o

Sídlo společnosti je v Praze 4, ulice Na Topolce  5/1347, PSČ 140 00 a pobočka je ve Strakonicích, na adrese Velké náměstí 219, Strakonice I., PSČ 386 01.  

  • Členové realizačního týmu společnosti MARFIPA s.r.o. 

Mají dlouhodobé zkušenosti s konkursním a insolvenčním řízením ( dříve správci k.p., dnes v mnoha řízeních zástupci věřitelů či členové věřitelských výborů), s exekučním a vykonávacím řízení (dříve pracovník soudu a poté Exekutorského úřadu), společnost také spolupracuje s renomovanou advokátní kanceláří ve Strakonicích, notářskými úřady, Exekutorskými úřady atd. po celé České republice. 

© Marfipa.com | Všechna právavyhrazena | info@marfipa.com | Designed & programed by Miroslav Langmajer
Žádná část těchto stránek nesmí být publikována a šířena bez písemného souhlasu.